foto: Carla Manten Fotografie

Mens , Verbinding , Omgeving

Over uitgeverij Zilt

De manier waarop je zin geeft aan je leven, hangt samen met de tijd waarin je leeft. Als je de tijd van nu vergelijkt met een paar decennia geleden, dan zie je dat er dingen veranderd zijn. Mensen kijken op een andere manier naar de traditie waaruit ze voortkomen. Ze kijken breder om zich heen. Ze voelen zich minder gebonden aan die traditie. Maar wat blijft: ze willen nog steeds zin geven aan hun leven. Op deze veranderde interesse in zingeving willen wij inspelen. Daarom richten we ons met Zilt op een breder lezerspubliek. Zilt past heel natuurlijk bij Royal Jongbloed als uitgever die zich al meer dan 150 jaar bezig houdt met zingeving.

Met Zilt zullen we ons richten op drie deelgebieden:
Mens – uitgaven op het terrein van psychologie of persoonlijke ontwikkeling, omdat mensen graag willen weten hoe ze in elkaar zitten en zich willen blijven ontwikkelen
Verbinding – uitgaven over de relaties tussen mensen, omdat de mens nu eenmaal een relationeel wezen is
Omgeving – uitgaven die te maken hebben met onze planeet en het klimaat, omdat steeds duidelijker wordt hoeveel veranderingen er gaande zijn

De titels die wij uitgeven, kunnen zowel wat meer theoretisch geladen zijn als meer praktisch van aard zijn.

Deze zomer starten we met het nieuwste boek van de Nederlandse topauteur Susan Marletta Hart: Winnen of verbinden. Zij heeft in ons land het fenomeen HSP (hoogsensitiviteit) op de kaart gezet. We zijn er trots op dat dit boek, over de twee oerkrachten in de communicatie, bij ons verschijnt.

Dit najaar zullen wij komen met een boek over de onschatbare waarde van bomen, en een boek over de verbinding tussen mensen tijdens de corona-crisis. Beide boeken worden geschreven door Nederlandse auteurs.

Op deze website kunt u alles lezen over onze uitgaven en onze auteurs. Ook zult u van ons horen op de gebruikelijke sociale mediakanalen.

Jeanet Hamstra
uitgever Zilt