Mens, Verbinding, Omgeving

Zilt en zingeving

De manier waarop je zin geeft aan je leven, hangt samen met de tijd waarin je leeft. Als je de tijd van nu vergelijkt met een paar decennia geleden, zie je dat er dingen veranderd zijn. Mensen kijken op een andere manier naar de traditie waaruit ze voortkomen. Ze kijken breder om zich heen. Ze voelen zich minder gebonden aan die traditie. Maar wat blijft: ze willen nog steeds zin geven aan hun leven. Op deze veranderde interesse in zingeving willen wij inspelen. Daarom richten we ons met Zilt op een breder lezerspubliek. Zilt past heel natuurlijk bij Royal Jongbloed als uitgever die zich al meer dan 150 jaar bezig houdt met zingeving.

Met Zilt richten we ons op drie deelgebieden:
Mens – uitgaven op het terrein van psychologie of persoonlijke ontwikkeling, omdat mensen graag willen weten hoe ze in elkaar zitten en zich willen blijven ontwikkelen
Verbinding – uitgaven over de relaties tussen mensen, omdat de mens nu eenmaal een relationeel wezen is
Omgeving – uitgaven die te maken hebben met onze planeet en het klimaat, omdat steeds duidelijker wordt hoeveel veranderingen er gaande zijn

foto: Carla Manten Fotografie

Het eerste jaar van Zilt zit erop. We kijken terug op een bijzonder jaar, waarin we te maken hadden met vergaande beperkingen vanwege de pandemie. Ook op ons beginnende fonds heeft dit z’n weerslag gehad.

Met Zilt willen we relevante uitgaven maken op het gebied van zingeving. De titels die wij uitgeven, kunnen zowel wat meer theoretisch geladen zijn als meer praktisch van aard zijn. Het afgelopen jaar gaf een speciale dimensie aan de vraag: Wat is nu écht belangrijk voor ons? Wat geeft ons leven zin? En: Hoe kunnen we die zingeving invullen binnen de mogelijkheden die ons gegeven zijn?

Die zoektocht heeft ervoor gezorgd dat er komend najaar weer vijf prachtige boeken verschijnen, die behulpzaam zijn bij vragen van zinzoekers. We hebben de thema’s Mens – Verbinding – Omgeving ingevuld met uitgaven op het gebied van natuur, rouw, persoonlijke ontwikkeling en relaties tussen mensen. Ook de verandering in de manier waarop mensen naar zin zoeken komt aan de orde.

Op deze website en onze socials kunt u alles lezen over onze uitgaven en onze auteurs.

Jeanet Hamstra
uitgever Zilt

foto: Carla Manten Fotografie

Reinier van den Berg
Bladgoud
Er zijn maar liefst 60.000 verschillende soorten bomen op aarde, een ongelofelijke rijkdom. De waarde van deze bomen is onschatbaar. In Bladgoud leggen klimaatspecialist Reinier van den Berg en co-auteurs Suzanne Valkman en Simone Groenendijk uit wat precies die waarde inhoudt. In toegankelijke bewoordingen vertelt dit boek over de historie van bomen, over de waarde van bomen voor het klimaat, over biodiversiteit, over de gebruikswaarde, over de waarde voor onze (geestelijke) gezondheid en over hun eigen waarde.

foto: Wim Roefs

Hella van der Wijst
De kracht van samen
Is het toeval dat juist de dorpen met een grote sociale samenhang zo hard zijn getroffen door het coronavirus? Kleine dorpen op de Veluwe, in Limburg, en natuurlijk de kleine dorpen in Noord-Oost Brabant waar de coronacrisis begon in Nederland. Boekel, Uden, Meijerijstad: de geboortestreek van Hella van der Wijst was lang het epicentrum. Met deze vraag in het achterhoofd vertaalt de schrijver de crisis in haar achterland van binnenuit in een eigentijdse streekkroniek. Sleutelfiguren en bekenden van Hella vertellen haar over de impact van de crisis op hun leven.

  

Clara Williams Roldan en Louise Williams
Minder plastic
De introductie van plastic heeft een enorme verandering teweeg gebracht in de wereld. Het is goedkoop, veelzijdig, sterk, hygiënisch, weegt weinig en gaat lang mee. Waar zouden we zijn zonder plastic in bijvoorbeeld de auto-industrie of de medische wereld? We kunnen plastic dan ook niet meer wegdenken uit ons leven. Echter: we zijn plastic ook steeds meer voor eenmalig gebruik gaan inzetten: plastic tassen, waterflesjes, rietjes, koffiebekers. Al dat plastic vormt een steeds groter wordend probleem, waar we met elkaar echt iets aan moeten gaan doen.

  

Shannah Kennedy en Lyndall Mitchell
Vlam!
Kabbelt je leven een beetje voort? Heb je genoeg van ‘gemiddeld’? Ben je klaar om de lat hoger te leggen? Shannah Kennedy & Lyndall Mitchell staan klaar om je te laten vlammen! Vlam! is een prachtig, in twee kleuren vormgegeven boek. In twintig kernachtige hoofdstukjes bieden Shannah en Lyndall je inspiratie en handvatten om evenzoveel gebieden van je leven op een hoger plan te krijgen. Bijvoorbeeld het gebied van je gewoontes, je gezondheid of je financiën. Bij ieder hoofdstukje zijn ook treffende citaten te vinden.

foto: Agnes Druijf New Creation Fotografie

Esther Kouw
Rust Ritme Ruimte
Rust Ritme Ruimte is ontstaan toen de auteur tijdens een moeilijke periode in haar leven op zoek was naar meer rust, stabiliteit en een andere manier van leven. Ze kwam terecht bij de benedictijnse spiritualiteit, die veel praktische handvatten biedt voor het dagelijks leven.

Esther Kouw neemt de lezer mee op ontdekkingstocht door de benedictijnse traditie. Ze benoemt en omschrijft de kernwaarden van deze traditie en maakt vervolgens de vertaalslag naar het leven van alledag. Dit doet ze met behulp van vier kernwoorden: stil, luister, acceptatie en kies. Naast deze kernwoorden bevat het boek ook een aantal oefeningen, die onder andere met stilte, ademhaling en aandacht te maken hebben.

foto: Carla Manten Fotografie

Susan Marletta Hart
Winnen of verbinden
Winnen of verbinden. Het lijkt een tegenstelling te zijn, maar het uitgangspunt van dit boek is juist dat ieder mens deze twee krachten in zich heeft. Je kunt ze ook verticaal en horizontaal noemen. Stel je een rechte lijn voor, waarbij aan het ene uiterste ‘winnen’ of ‘verticaal’ staat en aan het ander uiterste ‘verbinden’ of ‘horizontaal’. Dan begrijp je dat hoe sterker mensen aan de uitersten van deze lijn staan, hoe meer moeite ze hebben om elkaar in de communicatie te kunnen bereiken.

Catalogus

Nieuws

Blogs

Sales team uitgeverij Zilt

Arjan Bikker

Arjan Bikker

Manager Sales & Marketing
Margaretha de Haan

Margaretha de Haan

Marketing- en Communicatieadviseur